Hypotheekrenteaftrek

Er is veel te doen rond de hypotheekrenteaftrek, lees hier de laatste ontwikkelingen rond de hypotheekrenteaftrek.

Wijzigingen hypotheekrenteaftrek

Omdat de bodem van de Nederlandse schatkist is bereikt zijn de regels voor de uit 2001 stammende hypotheekrenteaftrek verscherpt. Voor nieuwe hypotheken geldt dat alleen de rente die over hypotheken waarop gedurende de gehele looptijd wordt afgelost kan worden afgetrokken van de inkomsten in box 1. In de praktijk gaat het hier alleen om lineaire hypotheken en annuïteitenhypotheken. Hypotheekrenteaftrek is niet mogelijk bij de aflossingsvrije hypotheek. Ook dient een hypotheek een maximale looptijd van 30 jaar te hebben.

Voor personen met een bestaande hypotheek (hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 januari 2013) blijft de hypotheekrente regeling onveranderd. Wanneer u uw bestaande hypotheek echter verhoogt (voor bijvoorbeeld een verbouwing of verbetering van een woning) gelden de nieuwe regels voor het bedrag dat wordt bijgeleend.

Wat is hypotheekrenteaftrek?

In zijn meest eenvoudige vorm houdt hypotheekrenteaftrek in dat de rente die wordt betaald over een hypotheek kan worden afgetrokken van de inkomsten uit werk en woning (box 1). Door de hypotheekrenteaftrek wordt het belastbare inkomen lager waardoor minder inkomstenbelasting hoeft te worden betaald.

De reden voor de invoering van de hypotheekrenteaftrek is om het eigen woningbezit in Nederland aan te moedigen en is kort gezegd een belastingvoordeel. Met de hypotheekrenteaftrek is het mogelijk om je hypotheekrente
af te trekken op je inkomstenbelasting. Dit is alleen mogelijk wanneer een hypotheek is afgesloten voor de aankoop, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning.

Voorbeeld van hypotheekrenteaftrek

Henk heeft een hypotheek afgesloten van 250.000 euro met een rentepercentage dat is vastgesteld op 5% per jaar. Henk zal jaarlijks dus 12.500 af moeten dragen aan rente. Henk heeft een belastbaar inkomen met een tarief van 42% per jaar. Het belastingvoordeel voor Henk is daarom (12.500 – 0,5 x 250.000) x 0,42 = €4.725 per jaar.