Plannen uitbreiding Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Gepubliceerd op 10-05-2013

In een poging de huizenmarkt weer in beweging te krijgen wil Minister Blok van Wonen opnieuw ingrijpen in de woningmarkt na het falen van eerdere plannen voor het introduceren van een nieuwe startershypotheek. De minister onderzoekt daarom om of ook een restschuld onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan komen te vallen.

Met de Nationale Hypotheek Garantie garandeert de Staat via een stichting de afbetaling van hypotheken aan banken en verzekeraars in geval van baanverlies, overlijden of scheiden van partners en andere tegenslagen. Banken willen over het algemeen de restschuld van het te verkopen huis niet meefinancieren in een nieuwe hypotheek. Dit bemoeilijkt verhuizen en heeft daarom een remmende werking in de doorstroming in de huizenmarkt.

Wanneer een restschuld ook onder de Nationale Hypotheek Garantie zou vallen zouden banken eerder geneigd zijn een hogere hypotheek af te geven. Volgens het CBS hebben een miljoen huishoudens te maken met een restschuld van gemiddeld 40.000 euro.