Annuiteitenhypotheek

Kenmerk: Gelijkblijvende maandlasten met aflossing over gehele looptijd
Voordelen: Vermogensopbouw en fiscale aftrek
Nadelen: Mogelijk onderhevig aan renteveranderingen

Bij de annuïteitenhypoteek betaalt de hypotheeknemer elke maand een vast bedrag, bestaande uit rente en aflossing. Tijdens de eerste jaren is het aflossingsdeel relatief laag, waardoor de maandlasten vooral bestaan uit rentebetalingen. Naarmate de jaren vorderen wordt het aflossingsdeel groter aangezien de rentesom kleiner wordt door aflossingen in het verleden.

Annuïteitenhypotheek en hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek is behouden gebleven voor hypotheken waar vanaf het begin van de looptijd wordt afgelost, dit geldt ook voor annuïteitenhypotheken. Het rentedeel van de maandlasten kan daarom worden afgetrokken van de inkomsten in box 1. Dit betekent dat in het begin van de looptijd van de hypotheek een relatief grote aftrekpost bestaat (het rentebestanddeel), wat in de loop der tijd afneemt. Meer over hypotheekrenteaftrek.

Annuïteitenhypotheek en rentevoet

Een annu&iul;teitenhypotheek is onderhevig aan renteveranderingen; wanneer de rente stijgt zullen de maandlasten meestijgen. Bij sommige hypotheken kan worden gekozen voor een rentevaste periode. Om een eventuele negatieve renteontwikkeling op te kunnen vangen wordt geadviseerd voor een kleinere hypotheek te kiezen dan theoretisch gezien het inkomen kan worden aangegaan.