Vervroegd aflossen hypotheek

Bij het vervroegd aflossen zal u in veel gevallen te maken krijgen met boetes en andere kosten. Iemand met een leuk bedrag op de spaarrekening zal denken aan het vervroegd aflossen van de hypotheek, maar zal al gauw achter enkele nare nadelen komen. Het vervroegd aflossen van een hypotheek is dan weer verstandig bij de kleinere hypotheken.

Voordelen vervroegd aflossen hypotheek

  • De maandlasten gaan omlaag.
  • U hoeft minder rente te betalen.
  • Bij een lagere hypotheek is het vervroegd aflossen aantrekkelijker dan bij de wat hogere
    hypotheken.
  • Vervroegd aflossen levert meer voordeel op bij personen die in een lagere
    belastingtarief vallen.

Nadelen vervroegd aflossen

De bovengenoemde voordelen zien er aantrekkelijk uit, maar de nadelen daarentegen wegen veel zwaarder. Bij het vervroegd aflossen van de hypotheek krijgt u onder andere te maken met een boete, een eventuele extra renteboete en een beïnvloeding van de hypotheekrenteaftrek.

Deze factoren worden hieronder uitgelegd:

Boete: de bank krijgt uiteraard te maken met minder rente als er vervroegd wordt afgelost. Het komt daarom dus ook vaak voor dat u per jaar maar 5 tot 10 procent van de totale hypotheeksom mag aflossen. Bij hogere bedragen wordt er een boete in rekening gebracht zodat de bank de misgelopen rente inkomsten kan compenseren.

Extra renteboete: bij eigenaren van woningen met een hypotheek die verbonden is aan een spaarpolis kan het vervroegd aflossen ook nadelig uitpakken. Deze hypotheekvorm is namelijk gebaseerd op het feit dat er belastingvrij wordt gespaard, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de hypotheek aan het einde van de looptijd in één keer wordt afgelost. Als je van plan bent in de toekomst te verhuizen naar een duurder huis zou je hypotheekrenteaftrek beïnvloed kunnen worden bij de optie voor het vervroegd aflossen.