Nationale Hypotheek Garantie

De Nationale Hypotheek Garantie is een garantie die betrekking heeft op hypotheken tot €320.000. Deze garantie is bedoeld voor personen die een hypotheek afsluiten voor de koop of verbouwing van een woning. In Nederland komt het weleens voor dat de hypotheekgever niet aan zijn/haar afspraken kan voldoen en dus ook de hypotheek niet kan betalen. In zo’n geval schiet de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen te hulp. Indien je de Nationale Hypotheek Garantie hebt wordt de restschuld door hen overgenomen.

Redenen voor het niet meer kunnen betalen van de hypotheek

De Nationale Hypotheek Garantie schiet u in verschillende situaties te hulp. Er kunnen namelijk allerlei redenen zijn voor het niet meer kunnen betalen van uw hypotheek. Hieronder zijn enkele voorkomende situaties in Nederland opgesomd:

 • U raakt plotseling arbeidsongeschikt.
 • U komt in een situatie van scheiding terecht.
 • Uw partner overlijdt.

Wanneer u dus onverwachts in één van bovengenoemde situaties terecht komt wordt de restschuld van uw hypotheek overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Echter, zijn hierbij wel een aantal voorwaarden gesteld.

Voorwaarden voor kwijtschelden schuldrest

De NHG brengt een aantal voorwaarden met zich mee, in het geval van het laten kwijtschelden van de schuldrest. Deze voorwaarden zijn als volgt (geciteerd van de officiële NHG website):

 • U heeft een hypotheek afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie.
 • U heeft uw betalingsachterstanden beperkt en uw rekeningen (hypotheek) op tijd betaalt.
 • Er is sprake van een van de volgende oorzaken:
  • u en uw partner zijn uit elkaar;
  • werkloosheid;
  • arbeidsongeschiktheid;
  • overlijden van uw partner.
 • U heeft door de adviseur van uw bank/tussenpersoon een toets op inkomen en
  vermogen laten uitvoeren.
 • U heeft toestemming van NHG en uw bank om uw woning met verlies te verkopen.
 • U heeft uw woning verkocht met behulp van een makelaar.
 • U heeft uw woning netjes bewoond en goed onderhouden.