Koopsubsidie

De koopsubsidie was een subsidie die werd gegeven aan personen die een eigen huis wilden kopen. Deze maatregel was in het leven geroepen om het eigenwoningbezit in Nederland te stimuleren en de hoogte van de subsidie hing af van onder andere het inkomen, de leeftijd en de totale koopsom. Als u de u de koopsubsidie toegekend had gekregen, ontving u de koopsubsidie voor tenminste vijf jaar. De totale biijdrage die u over deze jaren ontving hoefde u nooit terug te betalen. In het totaal van vijf jaar zou er één periode zijn waarop de hoogte van de koopsubsidie opnieuw werd bepaald. Er waren echter wel enkele voorwaarden om aan de aanvraag van een koopsubsidie te voldoen.

Voorwaarden voor de koopsubsidie

 • Om in aanmerking te komen voor de koopsubsidie moest u 18 jaar of ouder zijn.
 • In de drie jaar voorafgaangd aan de aanvraag voor de koopsubsidie mocht u niet in het
  bezit zijn geweest van een koopwoning.
 • U mocht alleen een koopsubsidie aanvragen als u zelf een woning wou kopen.
 • U kon alleen in aanmerking komen voor de koopsubsidie als uw eigen vermogen kleiner dan €20.785 was. Indien u een (fiscale) partner had dan mocht het eigen vermogen samen maximaal €41.570 bedragen.
 • De koopsom van de woning mocht maximaal €170.225 bedragen. Voor duurdere woningen kon u in aanmerking komen voor een starterslening.
 • Daarnaast mocht uw hypotheek ook niet meer dan €183.843 bedragen. Het kon dus ook zo zijn dat u helemaal geen koopsubsidie zou ontvangen in verband met een te hoge hypotheek.
 • U moest verplicht de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aanvragen om in aanmerking
  te komen voor de koopsubsidie.