Bankspaarhypotheek

Vanaf 1 januari 2013 is het niet langer mogelijk een bankspaarhypotheek af te sluiten. Er is echter een overgangsregeling ingesteld, waardoor bestaande hypotheken, die voor 1 januari 2013 zijn afgesloten, buiten schot blijven.

Wat is een bankspaarhypotheek?

Met een bankspaarhypotheek worden aflossingen op de hypotheekschuld gestort op een aparte Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of een Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW). Via een SEW wordt rente opgebouwd, via een BEW een mogelijk beleggingsrendement. In het geval van een BEW kan dit rendement echter ook negatief zijn waardoor een hypotheekschuld overblijft! Door het opgebouwde spaargeld op te nemen aan het einde van de looptijd van de hypotheek kan de gehele hypotheek in één keer worden afgelost.

Een geblokkeerde SEW of BEW (zie boven) is verplicht in het geval van een bankspaarhypotheek. Dit betekent dat opgebouwde tegoeden niet tussentijds kunnen worden opgenomen en aangediend moeten worden voor het aflossen van de hypotheekschuld. Een eventueel opgebouwd rendement vloeit uiteraard wel terug naar de hypotheeknemer, waarbij een gedeelte van het rendement vaak is vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Voordelen van banksparen

In het verleden gold een bankspaar hypotheek als de meest aantrekkelijke optie voor de meeste Nederlandse huizenkopers doordat de rente afgetrokken kon worden van de inkomstenbelasting in box 1 (hypotheekrenteaftrek). Sins 1 januari 2013 is dit echter niet meer mogelijk voor een bankspaarhypotheek waardoor dit een veel minder aantrekkelijke hypotheekvorm is geworden.